Λουκάς Τουρνατζής

Εγγύηση των Αποθεματικών των Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων Ζωής

Επιτέλους νομοθετήθηκε η εγγύηση των αποθεματικών των ασφαλιστηρίων συμβολαίων ζωής!!!

Στο ΦΕΚ 128, 3 Αυγούστου 2010, δημοσιεύτηκε ο νόμος 3867, με τον οποίο έγιναν 2 σημαντικά βήματα:

α) Το πρώτο είναι ότι, η εποπτεία των ασφαλιστικών εταιριών θα γίνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος η οποία είναι ανεξάρτητη αρχή.

Έτσι διασφαλίζεται, ότι ο έλεγχος θα είναι αυστηρότερος από αυτόν που υπήρχε και δε θα έχουμε στο μέλλον φαινόμενα ασφαλιστικών εταιριών που λαμβάνουν πιστοποιητικά φερεγγυότητας χωρίς όμως να τηρούν τις προϋποθέσεις.

β) Το 2ο είναι η σύσταση του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής

Σκοπός του Εγγυητικού κεφαλαίου ζωής είναι η διατήρηση και μεταβίβαση του συνόλου ή μέρους του χαρτοφυλακίου ζωής υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής εταιρίας σε άλλη ασφαλιστική επιχείρηση και αν αυτό δεν είναι εφικτό, η καταγγελία και λύση των ασφαλιστηρίων ζωής και η καταβολή χρηματικού ποσού έναντι της αξίας των συμβολαίων αυτών.

Με απλά λόγια, αν κάποια ασφαλιστική εταιρία κλείσει (π.χ. ανάκληση της άδειας λειτουργίας) και δε βρεθεί εταιρία που θα αναλάβει τα ασφαλιστήρια, τότε θα υπάρχει εγγύηση της αξίας του ασφαλιστηρίου. Αυτή η εγγύηση ισούται με το 100% κάθε απαίτησης από ασφάλιση ζωής (π.χ. συνταξιοδοτικό, μικτή, επιβίωση) και μέχρι το ποσό των 30.000ευρώ ανά δικαιούχο ασφαλίσεων ζωής για τις παροχές στη λήξη και τις εξαγορές των ασφαλιστηρίων συμβολαίων.
Για τις παροχές θανάτου και μόνιμης ολικής αναπηρίας μέχρι 60.000ευρώ.

Συνεπώς αν κάποιος αποφασίσει να συνάψει ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο συνταξιοδότησης, δε θα έχει το φόβο της απώλειας των χρημάτων του στην περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρία σταματήσει τη λειτουργία της. Το σημαντικότερο στοιχείο είναι ότι η εγγύηση των χρημάτων του δε θα βασίζεται σε πολιτικές αποφάσεις ή υποσχέσεις, αλλά σε νομοθετημένο εγγυητικό κεφάλαιο που θα εποπτεύεται από την ανεξάρτητη Τράπεζα της Ελλάδος.

Το κεφάλαιο του εγγυητικού κεφαλαίου ζωής θα δημιουργείται από εισφορές των ασφαλιστικών εταιριών και των ασφαλισμένων.

Το πρώτο βήμα έγινε. Το επόμενο βήμα είναι το Solvency II που θα εφαρμοστεί από το τέλος του 2012. Τα κεφάλαια των αποθεματικών θα είναι αυξημένα κατά πολύ, δε θα γίνεται υπερεκτίμηση αξίας των ακινήτων και στην αγορά θα μείνουν οι εταιρίες που μπορούν να εξασφαλίσουν την καλή λειτουργία τους και να εγγυηθούν τις παροχές των ασφαλιστηρίων στους πελάτες τους.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: